Petrus Plancius


de beroemdste inwoner van Dranouter.

Pieter Plaetevoet, de beroemdste inwoner van Dranouter, is beter bekend onder zijn Latijnse naam Petrus Plancius. Hij wordt te Dranouter geboren in 1552. Zijn niet onbemiddelde vader is de hervorming goed gezind en de familie moet uitwijken. Plancius loopt eerst school te Hondschoote en studeert daarna geschiedenis, talen en wetenschappen in Engeland en Duitsland. Na zijn studies wordt hij als predikant naar Vlaanderen gezonden, maar hij predikt ook in Mechelen, Brussel en Leuven. Dit is een gevaarlijke opdracht en meermaals moet Plancius vluchten. Zo moet hij in Menen in de Leie springen om zijn hachje te redden. Zijn bibliotheek wordt later openbaar verbrand te Ieper.

Zeven jaar lang is hij predikant te Brussel, tot de stad zich moet overgeven aan de Hertog van Parma. Als soldaat vermomd vlucht hij naar Bergen-op-Zoom, om van daar Amsterdam te bereiken. Zijn geboortedorp ziet hij nooit meer terug. In Nederland kan hij het wat rustiger aan doen en tevens geraakt hij betrokken bij de scheepvaart en de handel. Hij investeert geld in diverse ondernemingen, maar legt zich vooral toe op de cartografie voor zeevaart alsook op de sterrenkunde. Hij is medestichter van de “Verenigde Oostindische Compagnie”. Hij sterft in 1622 te Amsterdam.

Petrus Plancius moeit zich in de theologenstrijd tussen Arminius en Gomarus en kiest de kant van deze laatste. Hij wordt hier afgebeeld op de kansel met achter zich de duivel die hem alles inblaast.

Als veelzijdig man blijft hij naast zijn werkzaamheden als sterren- en zeevaartkundige ook nog predikant.

De wereldkaart van Plancius