Activiteiten 2016


Dit jaar kiest het Geuzenproject Nieuwkerke er uiteraard voor om de activiteiten in het kader van 450 jaar beeldenstorm te plaatsen. Reeds meer dan 25 jaar brengt de werkgroep uit Nieuwkerke jaarlijks meerdere activiteiten rond de 16de eeuw, een  boeiende en bepalende periode voor onze streek.

Zaterdag 21 mei: Busuitstap

Het Wonderjaar 1566 – De Beeldenstorm in de late zomer van 1566

Een zoektocht naar sporen van de Beeldenstorm in het Westkwartier.

De woelige geschiedenis van de geuzen in de Westhoek laat zich lezen in verschillende nog bestaande locaties in de streek. Plaatsen waar hagenpreken werden gehouden, kerken en kloosters bestormd werden, bossen waar de bosgeuzen zich ophielden, herbergen waar complotten gesmeed werden, plekken waar bloedige afrekeningen tussen protestanten en katholieken zich afspeelden, locaties waar geuzenschuren uit de grond gestampt werden, dorpen en stadjes die in het Geuzenverhaal een prominente rol speelden zullen in de uitstap de revue passeren.

Primeurs van de kerkbraak zoals het Sint-Augustijnenklooster in Steenvoorde, de O.L.  Vrouwekerk in Poperinge en de eerste hagenpreken zoals in Vijfwegen in Oostcappel staan op het programma.  Textielcentra zoals Nieuwkerke, Hondschoote, Belle waar veel geuzen vandaan kwamen, bezoeken we tijdens onze tocht.

Plaatsnamen als “Papenput”, “Spanjaardsdale”, “Claerenbilck”, “Cloostervelt”, “Confiscatieland”, verschillende “Preekhoeken” en “Geuzenhoeken” doen ons herinneren aan een belangrijke periode uit de geschiedenis van de Westhoek. 2016 laat ons toe om 450 jaar na de Beeldenstorm deze “lieux de mémoire” of herinneringsplaatsen weer op de historische kaart te zetten van de streek. Een bezoek meer dan waard.

Maandag 15 augustus: Fietstocht

Op maandag 15 augustus 2016 fietsen we in het spoor van de eerste hagenpreken en het begin van de Beeldenstorm. We starten nabij de kerk van Boeschepe (F.) waar in 1562 op het kerkhof nabij de kerk de eerste grote prediking doorging.

Op ons traject van ongeveer 35 km komen we voorbij tal van plaatsen die met de 16e eeuwse problematiek van onze regio te maken hebben. De opkomst van de nieuwe religie, de rol van de rederijkerskamers, de economische crisis en de teloorgang van enkele plaatsen bekend om hun lakennijverheid, de hagenpreken, de beeldenstorm, de inquisitie en het vluchten naar andere oorden…

Het is een route uitgestippeld in een mooi licht heuvelachtig landschap die ons brengt naar enkele minder bekende plekjes van Frans-Vlaanderen. Kortom, alle ingrediënten om een leuke en leerzame namiddag te beleven onder begeleiding van de gids Raymond Six. 

Donderdag 29 september: Lezing Bib. Heuvelland

450 jaar geleden begon met de beeldenstorm de opstand in de Nederlanden. John Desreumaaux uit Geluwe was jarenlang werkzaam als archiefmedewerker in Ieper en grijpt deze gelegenheid aan voor een boeiend verhaal. Voor een breed publiek schetst hij het kader van de godsdiensttroebelen in de Nederlanden en zoomt hij in op de gevolgen voor de Westhoek. In het bijzonder put hij uit de boeken en artikels die hij schreef over de uitwijking van streekgenoten naar de Noordelijke Nederlanden.

Vrijdag 18 november: Lezing

Op vrijdag 18 november (de geboortedag van graaf Egmont) gaat onze lezing door i.s.m. de bibliotheek van Heuvelland: “1566 Het wonderjaar, de Beeldenstorm in het Westkwartier en de Nederlanden”. 

We zijn heel tevreden dat we twee belangrijke historici konden strikken voor deze lezing: dr. Johan Decavele (Gent) en Prof.Gustaaf Janssens (Leuven). Ze zullen het hebben over aanloop en verloop van de Beeldenstorm. Om deze avond een feestelijk tintje te geven bieden we als toemaatje enkele 16de eeuwse versnaperingen aan bereid door Johan Verschueren en familie.