Bibliografie


De liefhebbers van de geschiedenis der zestiende eeuw in de Nederlanden vinden hier een bibliografie opgemaakt in een Office Excel bestand. Gezien de omvang van dit bestand wordt deze informatie niet weergegeven op een webpagina. Op heden zijn hier 4440 titels vervat van geschiedkundige werken (boeken, artikels in tijdschriften, enz.) omtrent deze materie. Bronnenmateriaal zoals archiefstukken of originele kronieken werden niet opgenomen, tenzij ze door een auteur in een geschiedkundig werk werden gepubliceerd.

Alle werken werden alfabetisch gerangschikt op naam van de auteur, maar het excel bestand is opgesplitst in drie excel pagina’s. De eerste pagina bevat de namen van auteurs met beginletters A tot en met G, de tweede pagina deze met beginletters H tot en met Q en de derde pagina deze met beginletters R tot en met Z. Tevens dient hier opgemerkt dat een spatie in excel ook een karakter is dat alfabetisch vóór de letter A gerangschikt wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de naam DE BRUYNE gerangschikt wordt vóór DEBRABANDERE.
Het bestand bevat 5 kolommen zoals hierna afgebeeld.

Auteur(s):
De alfabetisch gerangschikte naam (namen) van de auteur(s) van het werk.

Titel: 
De originele titel van het werk.

Uitgave:
Plaats van uitgave (zo mogelijk).
Jaar van uitgave (zo mogelijk). Naam van de uitgeverij (zo mogelijk)
Naam van het tijdschrift, wanneer het gaat om een artikel.
Volgnummer, jaartal, pagina’s van – tot, van het tijdschrift, wanneer het gaat om een artikel.
ISBN nummer (bij recente werken en wanneer gekend).

Thema:
Hier werd een poging ondernomen om de werken op te delen in een 20 tal thema’s.
Niet alle werken krijgen een themavermelding.

Taal:
N: Nederlands, F: Frans, E: Engels, D: Duits.
Spaanse en Italiaanse of anderstalige werken werden NIET opgenomen.  

Selectie- & Filtermogelijkheden:
Wanneer een opzoeking gedaan wordt op naam van een auteur dient eerst de juiste pagina gekozen te worden volgens de beginletter van de naam van de auteur. Dit gebeurt onderaan het excel document. Voorbeeld:

In de tweede rij van elke pagina van het bestand vindt u in alle kolommen een vinkje.
Bij aanklikken kunt u een keuze maken uit een lijst, waarna het vinkje blauw wordt (selectie) en enkel de titels van deze selectie worden weergegeven. Om terug te keren naar de volledige pagina klikt u nogmaals op het vinkje en kiest “alle categorieën”, waarna het vinkje terug zwart wordt.

Zo kunt u een selectie maken volgens auteur.
Zo bekomt u alle werken van dezelfde auteur
U kunt tevens een selectie maken volgens thema.
Of een selectie volgens de taal waarin het werk is geschreven. 

Een combinatie van deze drie filters is ook mogelijk!
Tevens biedt het programma excel u de mogelijkheid om via een opgegeven woord (bijv: nieuwkerke) alle velden van een pagina te doorzoeken op aanwezigheid van dit woord. Hiervoor klikt u in het menu bewerken op “zoeken”  

Waarna volgende dialoogbox verschijnt:

Bijwerking Bibliografie:
Om deze bibliografie zo volledig mogelijk te maken wordt een jaarlijkse bijwerking voorzien door onze vzw.
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen mocht u hierbij uw medewerking verlenen. Indien u werken kent die nog niet werden opgenomen in ons bestand, gelieve deze gegevens via E-mail aan ons over te maken, (zie menu informatie – Nieuwsbrief), met opgave van de gegevens zoals hierboven vermeld.

Indien u ons betrapt op een verkeerde vermelding of onvolledigheid, hadden wij ook dit graag van u vernomen. Op deze wijze kunnen wij onze bibliografie verder uitbouwen tot een kruisdatabank van historische werken omtrent de 16e eeuw in de Nederlanden.

Bibliotheek “Masquelin”: ( versie 2010 )   Onze bibliotheek telt op heden 783 werken omtrent de geschiedenis in de 16e eeuwse Nederlanden. Deze schat aan informatie hebben we vooral te danken aan het legaat van onze gewezen voorzitter Hubert Masquelin. Deze werken kunnen ter plaatse geraadpleegd worden na afspraak via mail. ( zie rubriek contact ). Ook deze werken werden opgenomen in een Office Excel bestand dat op dezelfde wijze gestructureerd is als de bibliografie en hierna kan gedownload worden: