Links


Historische sites

BBC – History.
Uitgebreide kwaliteitssite van de BBC, uiteraard engelstalig, opgedeeld in diverse rubrieken. Alhoewel vooral toegespitst op de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, vind je heel wat informatie over historisch belangrijke personen alsook een rubriek over de reformatie en de renaissance.

Digitale Bibliotheek Nederland.
Dé nederlandstalige site omtrent literatuur, toneel en liederen door de eeuwen heen in de Nederlanden. Na wat speurwerk vind je een schat aan informatie omtrent de 16de eeuw. Alleen de navigatiebalk werkt niet helemaal correct en vraagt wat behendigheid.

Het Historisch Huis.
Het Historisch Huis is een portaalsite die uw entree is in de wereld van de geschiedenis. Hier vindt u ruim 3500 links naar nationale en internationale geschiedenis websites en een almanak met adresgegevens van alle instituten, organisaties etc. die zich in Nederland bezighouden met de beoefening van het vak. Vooral de rubriek “Nieuwe geschiedenis” handelt ook over de 16de eeuw.

Historical Text Archive.
Deze site publiceert kwaliteitsartikelen, boeken, essays, documenten, historische foto’s en links uit een brede waaier van historische onderwerpen. De site is verdeeld in drie secties: artikelen, e-books en links.

De Opstand in de Nederlanden.
Gespecialiseerde site over de geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. Het onderwerp van deze webstek is het grote politieke en godsdienstige conflict dat sedert het midden van de zestiende eeuw de Nederlanden verscheurde. De troebelen in de Lage Landen zijn later aangeduid als “Opstand in de Nederlanden” of “Tachtigjarige Oorlog”. Deze site is een initiatief van de Universiteit Leiden in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Erasmus – Een digitale biografie.
Kwalitatief hoogstaande nederlandstalige site over het leven en werk van de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus.

Luther.
Viertalige (o.a. Nederlands) site over het leven, verhalen en vertrouwelingen van de reformator Maarten Luther. In de rubriek actualiteit vindt u links naar aanvullende informatie omtrent dit thema.

The Life of Martin Luther, Reformer of the Church.
Nog een nederlandstalige site omtrent het leven, tijdsgenoten en plaatsen van Maarten Luther met een 16-tal links naar gerelateerde websites.

Le Poulet Gauche.
Een engelstalige gids doorheen de geschiedenis, de cultuur en het dagelijks leven in het zestiende eeuwse Frankrijk. Vooral de subrubrieken “The sixteenth century”, “The reformation” en “The wars of religion” trekken onze aandacht. Verder nog tal van interessante rubrieken. Voor de betekenis van “Le poulet gauche”: zie site.

Westhoek – vzw.
Site van het tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek. Bij Westhoek staat de familiekunde op het voorplan, maar er is evenzeer aandacht voor de lokale geschiedenis van de regio. In het bijzonder besteedt men nogal wat aandacht aan de zestiende-eeuwse geschiedenis van het Westkwartier, en daar nauw bij aansluitend, de emigratie voor Nederland en Engeland.  

Startpagina 80-jarige oorlog. Zoals de naam het zelf zegt een doorverwijspagina naar diverse historische sites ivm de 80 jarige oorlog.

Heuvelland

Cultuur – algemeen

vzw Folkfestival Dranouter.
Site van het alom bekende folkfestival. Hun muziekcentrum is gelegen in de deelgemeente Dranouter en herbergt o.a. een instrumentenmuseum.

Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans Vlaanderen.
Site van Flor Barbry’s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Amateursgezelschap dat ieder seizoen zo’n 25 à 30 theatervoorstellingen verzorgt in West- en vooral Frans-Vlaanderen. Het “Vlamsch” levendig houden aan beide zijden van de schreve is zowat hun hoofddoel.   


Nieuw Wulvergems toneel.
Site van de toneelvereniging in de deelgemeente Wulvergem. Hun jaarlijkse populaire productie zorgt voor een ware volkstoeloop. Vroeg inschrijven geblazen.

Vrije basisschool Nieuwkerke.
Site van de Nieuwkerkse basisschool met een eigen pagina omtrent de geuzen.

Westfoto Heuvelland.
Geen idee hoe Heuvelland eruit ziet? Dan surf je eens naar deze site waar een 75-tal foto’s u een impressie geven van de streek.

Heuvelland Verbeeldt.
‘Heuvelland verbeeldt’ maakt deel uit van ‘westhoek verbeeldt’: de website met gedigitaliseerde beelden uit de dorpen en steden van de zuidelijke Westhoek. Bekijk hier hoe het landschap, de dorpen en steden, maar ook de inwoners van de zuidelijke Westhoek evolueerden in de voorbije eeuwen… en ontdek de persoonlijke verhalen achter deze beelden.

hotels – restaurants – cafés.

Horeca Poperinge.
Algemene site met alle praktische informatie van hotels, restaurants en cafés in de stad Poperinge en omliggende.

Vakantiehuis de Bosgeus.
Gespecialiseerd in accommodatie voor groepen, trekkers en evenementen. Gelegen in de deelgemeente Nieuwkerke.

In de Wulf.
Praktische informatie omtrent dit landelijk gelegen restaurant – café – hotel in de deelgemeente Dranouter.

Het Labyrint.
Praktische informatie omtrent dit restaurant – café in de deelgemeente Kemmel. Hier vind je ook een heus speelgoedmuseum, keltenmuseum en in de tuin een labyrint.

Den Ekster.
Café – theater den ekster, genesteld in de heuvels van Zuid West-Vlaanderen ietwat aan de Franse grens, is een van de vele café-eethuizen die het idyllische dorpje Dranouter rijk is. Het café ontstond in 1989 als eethuisje, en is tot op vandaag de dag uitgegroeid tot een eethuis waar men ook terecht kan voor een concert van bekende of minder bekende muzikanten. Regelmatig kan men op maandag wel eens een Folk – of Blues concert meepikken.Geen megatoestand met superlichtshows maar optredens in zakformaat. De deuren staan wijd open voor alles wat naam heeft of hoopt te maken in de folk-, blues- of wereldmuziek.  

De Blauwe Plek
Blauwe plekken heb je in alle groottes en vormen en vaak weet je niet eens waar je ze opgelopen hebt. Bij deze Blauwe Plek is dat niet anders. Je loopt er heel toevallig binnen en voor je het weet, ben je in de ban van de prettige sfeer, het schitterende decor, de steengoede muziek en de verrassende tafel. Lieven en Hilde schuwen de uitbundigheid van extravagante drukdoenerij maar zijn des te meer bekommerd om kwaliteit. Wie op een blauwe maandag ergens op deze blauwe planeet een blauwtje loopt kan het voortaan blauwblauw laten: soelaas voor de blues vind je handenvol, midden in het dorp. Netjes op het snijpunt van Ieper, Poperinge en Heuvelland liggen de gesprekken voor het rapen, kabbelen de dagen op het ritme van de Blues en wordt de slopende drukte netjes opzij geschoven. De prachtige foto’s die Lieven als Ticketfotograaf bij elkaar schoot, accentueren het sober palet van een kunstzinnige ankerplaats voor gelijkgestemden. (Jan Dhondt)

Archieven

Belgie

Het rijksarchief in België.
Tweetalige site van de Belgische overheid en is onderverdeeld in drie departementen: Het algemeen Rijksarchief, de Rijksarchieven in het Vlaamse Gewest en de Rijksarchieven in het Waalse gewest. Het is een federale wetenschappelijke instelling belast met de zorg voor en het beheer van het Belgisch archivalisch erfgoed. Het Rijksarchief ontwikkelt activiteiten binnen de volgende taakgebieden: uitoefenen van toezicht op openbare archiefvormers, verwerving van archieven van overheden en van particulieren, bewaring en conservering van het archivalisch erfgoed, ontsluiting van het archivalisch erfgoed, publieke dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek.

Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief-, en documentatiewezen.
De VVBAD wil bibliotheken, archieven en documentatiecentra en de beroeps-beoefenaren die er werken, ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en van hun gebruikers. De VVBAD streeft dit na door te functioneren als ontmoetingsplaats en overlegcentrum van en voor informatieprofessionals.  

Nederland

Het nationaal archief
Viertalige Nederlandse site. Het Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland en is vrij en kosteloos toegankelijk. Hier ligt een overvloed aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederland en zijn koloniën het graafschap/gewest Holland en van de provinciale bestuursinstellingen in Zuid-Holland particuliere instellingen en personen van nationale betekenis.   

Regionaal Archief Leiden.  Voor onderzoek van de 16de eeuwse emigratie uit de Westhoek naar Leiden kom je zeker hier terecht. Het RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Teylingen, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die kunnen geleverd worden staan op de pagina overige diensten. Ze beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken.
Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. De Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site. Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.  

Noord-Hollands Archief. Het Noord-Hollands Archief is hét historisch informatiecentrum voor de provincie Noord-Holland, de provinciehoofdstad Haarlem en de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort

Frankrijk

Les archives départementales du Nord.
Bent u op zoek naar historische informatie over Frans–Vlaanderen, dan kan deze site u misschien op de goede weg helpen. De doelstelling van de organisatie is het verzamelen, classificeren, bewaren en publiceren van zowel publieke als geschonken of aangekochte privé archieven. Alzo willen ze het geschreven en het iconografisch geheugen van het departement veilig stellen.  

Groot-brittanië

The National Archives. De kerntaak van het Nationaal Archief is het vaststellen van normen en het ondersteunen van innovatie in het beheer van informatie betreffende het Verenigd Koninkrijk, en biedt een praktisch kader voor de opening en het stimuleren van het hergebruik van overheidsinformatie.. Het Nationaal Archief is ook het officiële archief voor Engeland, Wales en de Britse centrale regering, dat 900 jaar van de geschiedenis van Domesday Book tot heden, met records variërend van perkament en papierrollen tot onlangs opgerichte digitale bestanden en gearchiveerde websites bevat. Steeds vaker worden deze gegevens online gezet, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. In de rubriek “Wills” kunnen heel wat testamenten teruggevonden worden van in de 16de eeuw gevluchte Vlamingen die in Groot Brittannië overleden zijn.  

The Huguenot Society of Great Britain & Ireland. In 1885 werd de “Society” opgericht door de directeurs van “The French Hospital” ( opgericht in 1718 ) om de publicatie en uitwisseling van kennis te promoten betreffende de Hugenoten in Groot Brittannië en Ierland. Een groot deel van die kennis was met het verstrijken van de jaren onbekend voor menige nakomelingen. Tevens was het de bedoeling om een band te smeden tussen diegenen, al of niet nakomelingen, die de Hugenoten respecteren, bewonderen en er naar streven hun verleden te bestendigen. Deze vereniging heeft heel wat publicaties gemaakt over de 16de eeuwse vluchtelingen. Momenteel worden heel wat deze publicaties op CD rom gezet. Een waardevolle verzameling.

Genealogische archieven

Geneaknowhow.
Deze site biedt ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien. Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets, worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk.

Geneanet.
De opdracht van deze site bestaat erin de kracht van Internet te gebruiken om een universeel repertorium van alle bestaande genealogische gegevens in de wereld samen te stellen, of ze nu via Internet toegankelijk zijn of niet, gratis zijn of ervoor betaald moet worden. Tevens kan je door het invullen van een naam te weten komen of deze naam reeds door anderen werd bestudeerd.

Genealogie.pagina.nl.
Nederlandse portaalsite met een overvloed aan links. Zo wordt o.a. verwezen naar sites omtrent “Namen zoeken algemeen”, “Namen zoeken per provincie”, “Genealogische programma’s”, “Verenigingen”, “Heraldiek”, “Homepages”, enz.

Pro-Gen.
Deze site handelt over het genealogisch programma PRO-GEN. Het is een programma voor een pc met vaste schijf en kan u van dienst zijn bij uw hobby vanaf het onderzoek tot en met het maken van uw publicatie. PRO-GEN is gemaakt door Johan Mulderij en Dinant Scholte in ‘t Hoff. Het programma bestaat sinds 1989 en kent vele duizenden gebruikers. Ondersteuning wordt rechtstreeks verleend door de auteurs en door de helpdesks van de PRO-GEN gebruikersgroep.

Genealogie – Beginthier.nl.
Nog een Nederlandse portaalsite met verwijzing naar tientallen onderwerpen, programma’s, zoekmachines, enz. Even rondneuzen!

2Link.be – Genealogie.
Belgische portaalsite met eveneens tientallen verwijzingen naar homepages omtrent diverse onderwerpen van de genealogie.

Centre de recherche généalogique Flandre Artois.
In 1975 werd het “Centre de recherche généalogique Flandre-Artois” boven de doopvont gehouden, samen met “le journal Flandres Artois généalogie” waarvan het eerste nummer verschenen is in 1976. Hun werkgebied omslaat in hoofdzaak Frans Vlaanderen met zijn rijk cultureel erfgoed, maar hun grenzen blijven toch vaag, zoals deze doorheen de geschiedenis altijd geweest zijn.  

De Westhoek

Westhoek.be.
Westhoek.be is de koepelsite voor de regio Westhoek van waaruit je alle informatie over de Westhoek kan vinden. De website wordt beheerd door Westhoek vzw.
Thema’s: Business, Eerste Wereldoorlog, Horeca, Immo, Info bewoners, Streekproducten, Toerisme, Winkelen.

Toerisme Westhoek.
Toeristische site van de westhoek, met algemene informatie, logies, routes, bezienswaardigheden, recreatie, links en informatie per gemeente van deze streek.  

UT Magazine. UT. is een nieuw cultuurblad voor de Westhoek. Een praktisch en informatief magazine, smaakvol vorm gegeven en handig in gebruik. Het maandblad brengt het gehele cultuurveld op een boeiende manier in beeld, met up to date informatie, een overzichtelijke agenda, interviews en reportages rond tentoonstellingen, theater, dans, concerten, beeldende kunsten, literatuur en architectuur. De samenstelling van het magazine gebeurt in nauwe samenwerking met de cultuuractoren uit de Westhoek en biedt een platform aan zowel het professionele als het amateurcircuit.

Heuvelland.
Drietalige site van de gemeente Heuvelland met veel informatie omtrent, gemeentelijke diensten, bezienswaardigheden, recreatie, wereldoorlog I, spijs en drank, logies, nieuws en evenementen in de gemeente.

Poperinge.
Zestalige site van de stad Poperinge met ondermeer een evenementenkalender, kaart van de stad, alfabetische zoekrobot en diverse rubrieken zoals: geschiedenis, toerisme en horeca en gemeentelijke diensten.

Ieper.
Viertalige site van de stad Ieper met een toeristische rubriek onderverdeeld in volgende thema’s: alfabet, stadsplan, virtuele wandeling, internetsites, evenementen, last post association, logies in Ieper. Uiteraard is er een link naar het Flandersfieldsmuseum.