Virtueel museum


De Habsburgers en hun wereldrijk
De Reformatie : enkele hoofdrolspelers

De boekdrukkunst
De ontdekkingsreizen
Antwerpen: Haven- en Handelsstad
Cartografie

Bestuurlijk wordt het Graafschap Vlaanderen ingedeeld.

In de 16e eeuw gaat de lakenindustrie naar het platteland.

Een vermoeide Roomse kerk.
Kritiek op de vele mistoestanden.
Kritiek en vernieuwing binnen de kerk zelf.

De overtuiging om de kerk te hervormen.
Een eerste poging tot vernieuwing binnen de katholieke kerk.
Herbronning door Bijbelse Lectuur

De plunderingen
De Reformatie : enkele hHet gewapend verzet

De uitvoering van de opdracht.
Zo ziet Pieter Breugel de GerechtigheidIn de 16e eeuw kent onze streek een massale uitwijking.

De beroemdste inwoner van Dranouter.