Heksen = Wijze vrouwen?


Op het einde van de 16e eeuw maar voornamelijk in de 17e eeuw werden veel personen, voornamelijk vrouwen, beschuldigd en veroordeeld voor hekserij. Op veel plaatsen in geheel Europa vonden waanzinnige heksenvervolgingen plaats en onder mensonwaardige folteringen bekenden velen de hun aangewreven ‘misdaden’: gemeenschap met de duivel, brouwen van allerhande heksenkruiden, het beheksen van personen en dieren… Ook in Gent, Nieuwpoort, Ieper en andere locaties in de Nederlanden werden heksen veroordeeld en terechtgesteld. Na vele jaren als ‘heks’ te zijn verdoemd duiken nu her en der initiatieven op om deze personen in ere te herstellen en de fouten van hun ‘beulen’ te erkennen. Zo ook in Gent. Met de gegidste wandeling gaan we dan ook op stap om meer hierover te vernemen.